( 0 256 ) 563 0120
Germencik
+6...+9° C
Belediye Başkanı

Fuat ÖNDEŞ

MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISI


   28.04.2016

Sayı

:

54136833-301.99/2200

28/04/2016

Konu

:

Belediye Meclisinin

Mayıs Ayı Toplantı Gündemi

 

 

 

 

 

 

GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

(BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI DUYURUSU)

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20 ve 21. maddeleri gereğince, Germencik Belediye Meclisi 03 Mayıs 2016 Salı günü saat:14.00’de aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Yedieylül Mahallesi, Köprülü Mehmet Paşa Sokak, No:16 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Başkanlık Toplantı Salonunda Mayıs ayı olağan toplantısını yapacaktır. 

Kamuoyuna duyurulur.

          Ümmet AKIN

       Belediye Başkanı

G Ü N D E M :

            1)Yoklama ve açılış.

            2)Germencik Belediyesinin 2015 Mali Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesap Cetvellerinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27.04.2016  tarih ve 295/2189 sayılı yazısı.

            3)Borçlanma yapılmasına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27.04.2016  tarih ve 296/2190 sayılı yazısı.

 

 

 

 

 


 

 

 

28.04.2016 Yazı İşleri Müdürü: Mehmet DOĞAN


SON EKLENEN DUYURULAR