( 0 256 ) 563 0120
Germencik
+6...+9° C
Belediye Başkanı

Fuat ÖNDEŞ

Temmuz ayı Meclis Toplantısı


   01.07.2016

GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

(BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI DUYURUSU)

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20 ve 21. maddeleri gereğince, Germencik Belediye Meclisi 11 Temmuz 2016 Pazartesi günü saat:14.00’de aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Yedieylül Mahallesi, Köprülü Mehmet Paşa Sokak, No:16 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Başkanlık Toplantı Salonunda Temmuz ayı olağan toplantısını yapacaktır. 

Kamuoyuna duyurulur.

 

          Ümmet AKIN

       Belediye Başkanı

 

 

GÜNDEM;

 

              1)Yoklama ve açılış.

 

              2)Boğa Güreşi Festivali düzenlenmesi ve ödenek ayrılmasına ilişkin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 30.06.2016 tarih ve 225 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

              3)Tapunun Camikebir Mahallesi, Bilgi Sokak Mevki, 39 ada, 15 nolu parselin kamulaştırılmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 30.06.2016  tarih ve 224 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

         4)Belediyemize ait Mursallı Mahallesi, 102 ada, 1 nolu taşınmazın kiralanmasına ilişkin alınan meclis kararının iptal edilmesine dair Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 30.06.2016  tarih ve 226 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SON EKLENEN DUYURULAR