( 0 256 ) 563 0120
Germencik
+6...+9° C
Belediye Başkanı

Fuat ÖNDEŞ

Ağustos ayı Meclis Toplantısı


   29.07.2016

 

GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

(BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI DUYURUSU)

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20 ve 21. maddeleri gereğince, Germencik Belediye Meclisi 02 Ağustos 2016 Salı günü saat:14.00’de aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere Yedieylül Mahallesi, Köprülü Mehmet Paşa Sokak, No:16 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Başkanlık Toplantı Salonunda Ağustos ayı olağan toplantısını yapacaktır. 

Kamuoyuna duyurulur.

 

       Halit GERMEN

  Belediye Başkan Vekili

 

 

GÜNDEM;

 

            1)Yoklama ve açılış.

 

  2)Germencik 1/1000 ölçekli uygulama imar planında “Park Alanı” ve “Yol” olarak görülen tapunun Camikebir Mahallesi, 39 ada, 15 nolu parselin, mülkiyeti belediyemize ait tapunun Mesudiye Mahallesi, 220 ada, 44 nolu parsel ile trampa yoluyla kamulaştırılması ve bu konuda encümenin yetkili kılınmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 28.07.2016  tarih ve 546 sayılı yazısının görüşülmesi.

 


SON EKLENEN DUYURULAR