( 0 256 ) 563 0120
Germencik
+6...+9° C
Belediye Başkanı

Fuat ÖNDEŞ

Eylül ayı Meclis Toplantısı


   02.09.2016

GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

(BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI DUYURUSU)

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20 ve 21. maddeleri gereğince, Germencik Belediye Meclisi 06 Eylül 2016 Salı günü saat:14.00’de ekte yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere Yedieylül Mahallesi, Köprülü Mehmet Paşa Sokak, No:16 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Başkanlık Toplantı Salonunda Eylül ayı olağan toplantısını yapacaktır.

 

Kamuoyuna duyurulur.

 

Ümmet AKIN

Belediye Başkanı

 

 

GERMENCİK BELEDİYE MECLİSİ EYLÜL AYI GÜNDEMİ;

 

1)Yoklama ve açılış

 

2)Aydın İli, Germencik İlçesi, Camikebir Mahallesi, 37, 38, 57, 226, 227 numaralı ve Mesudiye Mahallesi, 80, 81, 82, 91, 94, 111, 112, 113, 167, 203, 204, 219, 220 numaralı imar adalarını kapsayan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı ile ilgili Meclis İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

 

3)Dolu Kadro Derece değişikliği yapılmasına dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 02.09.2016 tarih ve 1078 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

4)İncir Festivali yapılmasına ilişkin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 02.09.2016 tarih ve 1079 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

5) Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Ortaklar Mahallesi, 542 ada, 2 parsel sayılı arsa vasfındaki taşınmaz üzerinde Petline Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş. lehine tesis edilen intifa ve ipoteklerin kaldırılması maksadıyla, mülkiyeti Belediyemize ait Üzümlü Mahallesi 161 ada, 10 parsel sayılı tarla vasfındaki taşınmaza ipotek tesis edilmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 02.09.2016 tarih ve 1093 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

6)Belediyemizin maliki olduğu T.C. hudutları dâhilindeki Aydın İli,  Germencik İlçesi, Karaağaçlı Mahallesi, 151 ada, 1 parsel sayılı tarla vasıflı taşınmazı Türk Ekonomi Bankası (TEB) A.Ş. lehine ipotek tesis edilmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 02.09.2016 tarih ve 1084 sayılı yazısının görüşülmesi.

 


SON EKLENEN DUYURULAR