( 0 256 ) 563 0120
Germencik
+6...+9° C
Belediye Başkanı

Fuat ÖNDEŞ

Ekim ayı Meclis Toplantısı


   30.09.2016


GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU


(BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI DUYURUSU)

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20 ve 21. maddeleri gereğince, Germencik Belediye Meclisi 04 Ekim 2016 Salı günü saat:14.00’de ekte yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere Yedieylül Mahallesi, Köprülü Mehmet Paşa Sokak, No:16 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Başkanlık Toplantı Salonunda Ekim ayı olağan toplantısını yapacaktır.


Kamuoyuna duyurulur.


Ümmet AKIN

Belediye Başkanı

GÜNDEM:

1)Yoklama ve açılış

2)Germencik Belediyesi’nin 2017 mali yılı bütçe tasarısının görüşülmesine dair Başkanlık Makamı’nın 30.09.2016 tarihli yazısının görüşülmesi..

3)Aydın İli, Germencik İlçesi 30 O-I A ve 31 O-IV D paftaları, Camikebir Mahallesi 69, 94, 96, 373 ve 374 nolu imar adalarını kapsayan alanda “Belediye Hizmet Alanı, Ticaret Alanı, Cami, Park ve Otopark Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 28.09.2016 tarih ve 1411 sayılı yazısının görüşülmesi.

4)Aydın İli, Germencik İlçesi, 30 O-II A ve 31 O-III D paftaları, Hürriyet Mahallesi 326 nolu imar adasında “Yüksek Öğretim Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 28.09.2016 tarih ve 1410 sayılı yazısının görüşülmesi.

 SON EKLENEN DUYURULAR