( 0 256 ) 563 0120
Germencik
+6...+9° C
Belediye Başkanı

Fuat ÖNDEŞ

2017 Ocak Ayı Meclis Toplantı Gündemi


   30.12.2016

GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

(BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI DUYURUSU)

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20 ve 21. maddeleri gereğince, Germencik Belediye Meclisi 03 Ocak 2017 Salı günü saat:14.00’de aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere Yedieylül Mahallesi, Köprülü Mehmet Paşa Sokak, No:16 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Başkanlık Toplantı Salonunda Ocak ayı olağan toplantısını yapacaktır.

 Kamuoyuna duyurulur. 

Ümmet AKIN

 Belediye Başkanı

 

GÜNDEM:

1)Yoklama ve açılış.

2)5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25’inci maddesi gereğince oluşturulacak Denetim Komisyonuna meclisçe belirlenecek sayıda gizli oylama ile üye seçimi yapılmasına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 26.12.2016 tarih ve 3061sayılı yazısının görüşülmesi.

3)Ziraat Odalarının taleplerine ilişkin Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün 29.12.2016 tarih ve 3165 sayılı yazısının görüşülmesi.

4)Kadro Derece değişikliği yapılmasına dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 29.12.2016 tarih ve 3166 sayılı yazısının görüşülmesi.


SON EKLENEN DUYURULAR