( 0 256 ) 563 0120
Germencik
+6...+9° C
Belediye Başkanı

Fuat ÖNDEŞ

2017 ŞUBAT AYI BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ


   03.02.2017

GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

(BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI DUYURUSU)

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20 ve 21. maddeleri gereğince, Germencik Belediye Meclisi 07 Şubat 2017 Salı günü saat:14.00’de aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere Yedieylül Mahallesi, Köprülü Mehmet Paşa Sokak, No:16 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Başkanlık Toplantı Salonunda Şubat ayı olağan toplantısını yapacaktır.

 Kamuoyuna duyurulur. 

Ekrem ALPAY

Belediye Başkanı V.

G Ü N D E M :

1)Yoklama ve açılış.

2)Zabıta hizmetlerinde fiilen çalışan personele 2017 yılında ödenecek olan aylık fazla çalışma ücretinin tespit edilmesine dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 30.01.2017 tarih ve 577 sayılı yazısının görüşülmesi.

3) 2 Adet Teknisyen kadrosu ihdası yapılmasına ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 30.01.2017 tarih ve 576 sayılı yazısının görüşülmesi.

4)3402 Sayılı Kadastro Kanunu kapsamında yapılacak kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere, bilirkişi seçimine ilişkin Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün 03.02.2017 tarih ve 671 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

 


SON EKLENEN DUYURULAR