( 0 256 ) 563 0120
Germencik
+6...+9° C
Belediye Başkanı

Fuat ÖNDEŞ

2017 MART AYI BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ


   03.03.2017

GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

(BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI DUYURUSU)

 

 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20 ve 21. maddeleri gereğince, Germencik Belediye Meclisi 07 Mart 2017 Salı günü saat:14.00’de aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere Yedieylül Mahallesi, Köprülü Mehmet Paşa Sokak, No:16 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Başkanlık Toplantı Salonunda Mart ayı olağan toplantısını yapacaktır.

 Kamuoyuna duyurulur.

                                                                                                    Ümmet AKIN

             Belediye Başkanı


G Ü N D E M
:

1)Yoklama ve açılış.

2)Germencik İlçesi Hürriyet Mahallesi, 121 ada, 77 ve 69 numaralı parselleri kapsayan alanda imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

3)Araç talebinin görüşülmesine ilişkin Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün 02.03.2017 tarih ve 1208 sayılı yazısının görüşülmesi.

4)Alangüllü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan maden sahamızı işletme ruhsatı almak için belediye başkanına yetki verilmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 02.03.2017 tarih ve 1224 sayılı yazısının görüşülmesi.

5)Yeni yapılacak binalarda yalıtım yapılmasına ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 03.03.2017 tarih ve 1257 sayılı yazısının görüşülmesi.

6)Köy yerleşik alan sınırlarının yeniden tespit çalışmalarının yapılmasına ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 03.03.2017 tarih ve 1256 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

 


SON EKLENEN DUYURULAR