( 0 256 ) 563 0120
Germencik
+6...+9° C
Belediye Başkanı

Fuat ÖNDEŞ

2017 YILI NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMİ


   01.04.2017

GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

(BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI DUYURUSU)

 

 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20 ve 21. maddeleri gereğince, Germencik Belediye Meclisi 04 Nisan 2017 Salı günü saat:14.00’de aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere Yedieylül Mahallesi, Köprülü Mehmet Paşa Sokak, No:16 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Başkanlık Toplantı Salonunda Nisan ayı olağan toplantısını yapacaktır.

 Kamuoyuna duyurulur.

Ümmet AKIN

    Belediye Başkanı

G Ü N D E M :

  1)Yoklama ve açılış.

            2)Germencik Belediyesinin 2016 yılına ait Faaliyet Raporunun görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 30.03.2017 tarih ve 1819 sayılı yazısı.       

            3)Germencik Belediyesinin 2016 yılına ait Denetim Komisyonu Raporunun görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 30.03.2017 tarih ve 1820 sayılı yazısı.

            4)5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33. maddesi gereğince bir yıl için görev yapmak üzere Belediye Encümenine gizli oylama ile 2 üye seçimi yapılmasına dair Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 27.03.2016 tarih ve 1632 sayılı yazısı.

            5)İhtisas komisyonlarının kurulması, kurulacak komisyonların görev süreleri ile üye sayıların belirlenmesi ve üye seçimi yapılmasına dair Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 27.03.2016 tarih ve 1733 sayılı yazısı.

            6)Jeotermal boru hatları ile ilgili 21.03.2017 tarihli İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

            7)Yeni yapılacak binalarda yalıtım yapılmasına ilişkin 21.03.2017 tarihli İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

  8)Köy yerleşik alan sınırlarının yeniden tespit çalışmalarının yapılmasına ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 30.03.2017 tarih ve 1824 sayılı yazısının görüşülmesi.


SON EKLENEN DUYURULAR