( 0 256 ) 563 0120
Germencik
+6...+9° C
Belediye Başkanı

Fuat ÖNDEŞ

2017 HAZİRAN AYI MECLİS GÜNDEMİ


   02.06.2017

GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

(BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI DUYURUSU)

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20 ve 21. maddeleri gereğince, Germencik Belediye Meclisi 06 Haziran 2017 Salı günü saat:15.00’de aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere Yedieylül Mahallesi, Köprülü Mehmet Paşa Sokak, No:16 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Başkanlık Toplantı Salonunda Haziran ayı olağan toplantısını yapacaktır.

 

Kamuoyuna duyurulur.

 

Ümmet AKIN

Belediye Başkanı

 

 

 

G Ü N D E M :


               1)Yoklama ve açılış.

            2)Germencik İlçesi Camikebir Mahallesi 184 ada 102 nolu parseli kapsayan alanda Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlatılan UİP:131,7 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 16.05.2017 tarih ve 2831 sayılı yazısının görüşülmesi.

            3)Germencik İlçesi Camikebir Mahallesi 44 ada, 101 nolu parseli kapsayan alanda Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından hazırlatılan UİP:26057 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı ve değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

 


SON EKLENEN DUYURULAR