( 0 256 ) 563 0120
Germencik
+6...+9° C
Belediye Başkanı

Fuat ÖNDEŞ

2017 AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI


   28.07.2017

GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

(BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI DUYURUSU)

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20 ve 21. maddeleri gereğince, Germencik Belediye Meclisi 01 Ağustos 2017 Salı günü saat:15.00’de aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Yedieylül Mahallesi, Köprülü Mehmet Paşa Sokak, No:16 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Başkanlık Toplantı Salonunda Ağustos ayı olağan toplantısını yapacaktır. 

 

Kamuoyuna duyurulur.

 

Ümmet AKIN

Belediye Başkanı

 

 

 

 

G Ü N D E M :

1)Yoklama ve açılış.

2)Mülkiyeti Belediyemize ait Hıdırbeyli Mahallesi, 530 nolu parsel üzerinde “Hıdırbeyli-Germencik Organize Tarım Alanı (Dünya İncir Merkezi)” projesi yapımında kullanılmak üzere iç borçlanma yapılmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 27.07.2017 tarih ve 4166 sayılı yazısının görüşülmesi.

3)Tapunun Germencik ilçesi Camikebir Mahallesi, 48 ada, 25 nolu parselde kayıtlı taşınmazın 840,00m2’lik kısmının Belediyemize hibe edilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 27.07.2017 tarih ve 4170 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

 


SON EKLENEN DUYURULAR