( 0 256 ) 563 0120
Germencik
+6...+9° C
Belediye Başkanı

Fuat ÖNDEŞ

2017 EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİ


   29.09.2017

 

 

 

 

GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

(BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI DUYURUSU)

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20 ve 21. maddeleri gereğince, Germencik Belediye Meclisi 03 Ekim 2017 Salı günü saat:15.00’de aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere Yedieylül Mahallesi, Köprülü Mehmet Paşa Sokak, No:16 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Başkanlık Toplantı Salonunda Ekim ayı olağan toplantısını yapacaktır.

 

Kamuoyuna duyurulur.

 

Ümmet AKIN

  Belediye Başkanı

 

 

GÜNDEM:

1)Yoklama ve açılış

2)Germencik Belediyesi’nin 2018 mali yılı bütçe tasarısının görüşülmesine dair Başkanlık Makamının 28.09.2017 tarih ve 5061 sayılı yazısının görüşülmesi.

3)Germencik ilçesi, Moralı Mahallesi, 101 ada 62 nolu parseli kapsayan alanda “Akaryakıt ve LPG İstasyonu” amaçlı hazırlatılan UİP:28718 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.09.2017 tarih ve 5076  sayılı yazısının görüşülmesi.

 


SON EKLENEN DUYURULAR