( 0 256 ) 563 0120
Germencik
+6...+9° C
Belediye Başkanı

Fuat ÖNDEŞ

2017 ARALIK AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ


   01.12.2017

GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

(BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI DUYURUSU)

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20 ve 21. maddeleri gereğince, Germencik Belediye Meclisi 05 Aralık 2017 Salı günü saat:15.00’de aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere Yedieylül Mahallesi, Köprülü Mehmet Paşa Sokak, No:16 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Başkanlık Toplantı Salonunda Aralık ayı olağan toplantısını yapacaktır.

 

Kamuoyuna duyurulur.

 

Halit GERMEN

Belediye Başkanı V.

 

 

 

G Ü N D E M :

1)Yoklama ve açılış.

2)Germencik Belediye Başkanlığı’nın 2018 Yılı Ücret Tarifesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 27/11/2017 tarihli raporunun görüşülmesi.

3)Germencik ilçesi 154 kV Germencik TM irtibatları Germencik TM-Aydın TM Enerji İletim Hattına ilişkin hazırlanan UİP:131,12 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27/11/2017 tarih ve 6000 sayılı yazısının görüşülmesi.

4)Germencik ilçesi Mesudiye Mahallesi, 148 ada, 258 parseli kapsayan alanda ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından “Trafo Yeri” amaçlı hazırlatılan UİP:131,8 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01/12/2017 tarih ve 6310 sayılı yazısının görüşülmesi.

5)Norm kadroda, dolu ve boş kadro ile derece değişikliklerine ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 01/12/2017 tarih ve 6311sayılı yazısının görüşülmesi.

 


SON EKLENEN DUYURULAR