( 0 256 ) 563 0120
Germencik
+6...+9° C
Belediye Başkanı

Fuat ÖNDEŞ

2018 ŞUBAT AYI MECLİS GÜNDEMİ


   02.02.2018

GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

(BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI DUYURUSU)

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20 ve 21. maddeleri gereğince, Germencik Belediye Meclisi 06 Şubat 2018 Salı günü saat:15.00’de aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Yedieylül Mahallesi, Köprülü Mehmet Paşa Sokak, No:16 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Başkanlık Toplantı Salonunda Şubat ayı olağan toplantısını yapacaktır. 

Kamuoyuna duyurulur.

 

Adil GÖKCEN

Belediye Başkanı V.

 

 

 

G Ü N D E M :

1)Yoklama ve açılış.

2)Zabıta hizmetlerinde fiilen çalışan personele 2018 yılında ödenecek olan aylık fazla çalışma ücretinin tespit edilmesine dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 25.01.2018 tarih ve 446 sayılı yazısının görüşülmesi.

3)Yol süpürme aracının kamu hizmetine tahsisi ve haczedilmemesine ilişkin Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 22.01.2018 tarih ve 352 sayılı yazısının görüşülmesi.

4)Kadro değişikliğine ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 30.01.2018 tarih ve 535 sayılı yazısının görüşülmesi.

5)Sulh talebinin görüşülmesine ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 31.01.2018 tarih ve 536 sayılı yazısı.

6)Germencik ilçesi Camikebir Mahallesi, 37, 38, 57, 226, 227 numaralı ve Mesudiye Mahallesi 80, 81, 82, 91, 94, 111, 112, 113, 167, 203, 204, 219, 220 numaralı imar adalarını kapsayan alanda hazırlatılan UİP:131,11 plan işlem numaralı 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.02.2018 tarih ve 553 sayılı yazısının görüşülmesi.

7)Germencik ilçesi 31O-IVC, 31O-IVD paftaları, Mesudiye ve Camikebir Mahallelerinde muhtelif imar adalarını kapsayan alanda hazırlatılan UİP:131,13 plan işlem numaralı 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.02.2018 tarih ve 554 sayılı yazısının görüşülmesi.


SON EKLENEN DUYURULAR