( 0 256 ) 563 0120
Germencik
+6...+9° C
Belediye Başkanı

Fuat ÖNDEŞ

2018 NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMİ


   30.03.2018

GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

(BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI DUYURUSU)

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20 ve 21. maddeleri gereğince, Germencik Belediye Meclisi 03 Nisan 2018 Salı günü saat:15.00’te aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Yedieylül Mahallesi, Köprülü Mehmet Paşa Sokak, No:16 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Başkanlık Toplantı Salonunda Nisan ayı olağan toplantısını yapacaktır. 

Kamuoyuna duyurulur.

 

Ümmet AKIN

Belediye Başkanı

 

 

 

G Ü N D E M :

1)Yoklama ve açılış.

2)Germencik Belediyesi 2017 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 26.03.2018 tarih ve 1518 sayılı yazısı.         

3)Denetim Komisyonu Raporuna ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 26.03.2018 tarih ve 1517 sayılı yazısı.

4)Belediye Encümenine üye seçimi yapılmasına dair Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 26.03.2018 tarih ve 1440 sayılı yazısı.

5)İhtisas komisyonlarının kurulması, kurulacak komisyonların görev süreleri ile üye sayıların belirlenmesi ve üye seçimi yapılmasına dair Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 26.03.2018 tarih ve 1441 sayılı yazısı.

6)Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 27.03.2018 tarih ve 1516 sayılı yazısının görüşülmesi.

 


SON EKLENEN DUYURULAR