( 0 256 ) 563 0120
Germencik
+6...+9° C
Belediye Başkanı

Fuat ÖNDEŞ

LOGO TASARIMI YARIŞMA ŞARTNAMESİ


   11.05.2018

GERMENCİK BELEDİYESİ

 

LOGO TASARIMI YARIŞMA ŞARTNAMESİ

 

GERMENCİK BELEDİYESİ YENİ YÜZÜNÜ(LOGOSUNU) ARIYOR

 

Yarışma; Germencik Belediyesi’nin kurumsal logosunun, Belediye’nin vizyonunu ve misyonunu yansıtacak, akılda kalıcı, işlevsel kullanımına imkân sağlayacak bir şekilde tasarlanıp, oluşturulması ve hayata geçirilmesidir.

 

AMAÇ

 

Tasarımın Germencik Belediyesi’nin misyonu, vizyonu ve amaçlarıyla uyumlu kurumsal logosunu dolayısıyla da Germencik’i temsil eder nitelikte, özgün, yaratıcı, işlevsel ve akılda kalıcı bir biçimde olması beklenmektedir. Logo, siyasi ya da etnik bir görüşü veya düşünceyi ifade edemez, çağrıştıramaz!

Buna göre; tasarımcılar, aşağıdaki bilgiler ışığında çalışmalarını hazırlayabilirler:

 

Germencik ve Germencik Belediyesi

İzmir - Aydın karayolunun 95. kilometresinde konumlanan ve Aydın şehir merkezine 23 km. mesafede bulunan Germencik, doğudan İncirliova, batıdan Söke, Selçuk ve Kuşadası, güneyden Büyük Menderes (Koçarlı), kuzeyden ise Tire ile çevrilidir.

 

Batı Anadolu'nun tarih ve uygarlığının izlerini taşıyan ilçemiz, Aydınoğulları'nın yönetimi sırasında bugünkü konumunun 2 km. kuzeyinde küçük bir aşiret topluluğu iken, 1902 tarihinde "Değirmencik" adı altında kurulur.

 

Osmanlı döneminde de "İneabat" olarak anılan yöremizin, 15. yüzyılın başlarında Bursa, Konya ve Afyon çevresinden gelip yerleşen göçebe aşiretleri ile nüfus oranı artar. Dıştan gelenlerin kültürel yapısı ve mizacı ile "Değirmencik" adı "Germencik" olarak değişikliğe uğrar.

 

19. yüzyıl sonlarında Aydın iline bağlı bir nahiye merkezi olan Germencik, savaş sonrası 1948 yılında ilçe merkezi olur ve gelişimini sürdürmeye devam eder.

 

Germencik Belediyesi çağdaş kentsel dönüşüm için modern ve estetik imar alanları açmayı, çevreye duyarlı kalmayı, kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak; hızla altyapı hizmetlerini tamamlamayı, halkın ihtiyaçlarına öncelik vermeyi, kültürel ve sosyal değerlerine gönülden katılmayı, insan merkezli bir sosyal belediyeciliği yüceltmeyi, daha yeşil, daha temiz ve sağlıklı yaşam alanları kurmayı, halkının günlük hayatını kolaylaştırmayı, çalışanlarının niteliğini ve ufkunu sürekli geliştirmeyi ve yönetimde güven, adalet ve şeffaflıktan ödün vermeden itibarlı ve istikrarlı bir duruşu, varlığının nedeni (misyonu) olarak görür.

Germencik Belediyesi’nin Vizyonu; Değişen ve Gelişen Germencik

 

B) KATILIM İÇİN GEREKLİ GENEL KOŞULLAR

 

1. Yarışma, ekteki katılım formunu doldurmuş, herkese açıktır. Yaş sınırı yoktur.

 

2. Yarışmaya gönderilecek eser sayısında sınırlama yoktur. Katılımcılar dilediği kadar eserle katılabilir.

 

3. Yarışmaya katılacak olan tasarımların; özgün olup başka bir yerde yayımlanmamış olmaları, diğer kurum ve kuruluş logolarını çağrıştırmamaları gerekmektedir. Teslim edilen çalışmalar, (TPE)          Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korunmaya alınmamış, tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır.

 

4. Seçici Kurul tarafından, kopya olduğuna karar verilen tasarımlar yarışma dışı kalacaktır. Logo tasarımının kopya olduğunun anlaşılması halinde ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü derhal iade edecektir.

 

5. Oluşacak her türlü sorunun hukuki yaptırımı ve süreçlerin maddi yaptırımı yarışmacıya ait olup, doğabilecek sorunlardan Germencik Belediyesi ya da seçici kurul üyeleri sorumlu tutulamaz.

 

6. Yarışma, Germencik Belediyesi bünyesinde çalışan ya da çalışmayan, seçici kurul ve seçici kurulun birinci derecedeki yakınları dışındaki, tüm tasarımcılara açıktır. Yarışmacılar, seçici kurulun ve Germencik Belediyesi’nin kararlarına saygı göstereceklerini ve yarışmaya katılmış olmakla beyan etmiş olurlar.

 

 

 

 

 

KATILIM İÇİN TASARIM KOŞULLARI

 

1. Tüm çalışmalar “Germencik Belediyesi” ibaresini açık ve net bir şekilde içermelidir.

 

2. Seçilecek tasarım; Germencik Belediyesi’ni temsil edecek her türlü basılı materyal ve sayısal ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kâğıt, faks kâğıdı, pankart, afiş, web sitesi ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılacaktır. Logo tasarımı, renkli ve siyah–beyaz kullanıma uygun olarak, büyütülüp küçültüldüğünde görselliğinin bozulmayacağı, çok küçük ölçülerde ayrıntıların kaybolmayacağı, çok büyük ölçülerde dağınık görünmeyeceği bir biçimde ve her çeşit baskı ve kesim tekniği ile sorunsuz kullanılabilir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Çalışmalarda renk ve form yönünden herhangi bir sınırlama yoktur.

 

3. Germencik Belediye Başkanlığı, seçilen eser üzerinde değişiklik isteme hakkına sahiptir. Kullanılacak eserin sahibinden, Seçici Kurulun ve/veya Germencik Belediye Başkanlığı’nın görüşü doğrultusunda, teknik sorunların çözümüne yönelik değişiklikler yapması istenebilir. Bunun için, ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz.

 

4. Yarışmada seçilen tasarımların tüm hakları Germencik Belediyesi’ne devredilmiş sayılır. Tasarım sahibi, kullanılacak olan logoda hiçbir şekilde isim ve hak vb. talebinde bulunamaz.

 

5. Ödül kazanan tasarımı Germencik Belediyesi her türlü kullanma ve değiştirme hakkına sahiptir.

 

6. Seçilmeyen tasarımlar, sonuçların ilan edilmesinin ardından; en az 15 gün, en fazla 30 gün içerisinde teslim edilen adresten alınabilirler. Belirlenen sürelerde geri alınmayan eserler Germencik Belediyesi’nin sorumluluğunda değildir.

 

KATILIM İÇİN TEKNİK KOŞULLAR

 

1. Tasarım rumuzu en az 4 harf ve 3 adet rakamın birleşiminden oluşmalıdır. (Örnek: ABCD123)

 

2. Eserler, A4 çıkış üzerinde, standart logo sunumu şeklinde (üst ortada büyük, alt bölümde küçük uygulamaları - renkli ve siyah/beyaz yan yana) hazırlanacaktır. Örnek Logo Sunum Şablonu ekte sunulmuştur.200 gr A4 kâğıtlar paspartulanmamalı ya da kartona yapıştırılmamalıdır. Çalışmalar şeffaf dosya içerisine konulduktan sonra kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir.

 

 

 

3. Tasarımlar, Adobe İllüstratör, Adobe Photoshop FreeHand ya da CorelDraw vb. programlarından biri ile hazırlanmış belge olarak her bir çalışmanın JPEG versiyonları ile birlikte CD ortamında sunulacaktır. Tasarımlar 300 dpi çözünürlükte CMYK renk modunda olacaktır.

 

4. Tasarımcı, eserde kullandığı unsurların anlamını yarım sayfayı (A4) geçmeyecek şekilde yazıyla açıklayacak ve CD ile sunacaktır.

 

5. Fotoğraf içeren tasarımlar ve elle yapılan çizimler yarışmaya kabul edilmeyecektedir.

 

6. Germencik Belediyesi, teknik koşullar nedeniyle gerekli gördüğü halde proje üzerinde değişiklik yapılmasını talep edebilir.

 

 

 

 

 

E) GÖNDERİM İÇİN POSTALAMA KOŞULLARI

 

1. Katılımcılar, her bir tasarım için 3 adet belge zarfı kullanacaklardır.

 

2. Söz konusu belge zarfları; içerisinde eksiksiz doldurulmuş başvuru formunun yer aldığı kapalı Kimlik Belgesi Zarfı ile birlikte, eserin yer aldığı kapalı Evrak Belgesi Zarfı ve CD Zarfı’dır.

 

3. Her zarfın üzerinde en az 4 harf ve 3 rakamdan oluşan rumuz yazılacaktır. (Örnek: ABCD123)

 

4. Katılımcının rumuzu, eserlerin arkasında ve CD üzerinde yer alacaktır.

 

5. Zarfların üzerinde katılımcının kimliğini belirtecek herhangi bir isim, ayırıcı işaret ve yazı bulunmayacaktır. Bu şekilde bir işlemin tespiti halinde eser yarışma dışı bırakılacaktır.

 

6. Postalama işleminde, posta şirketi tarafından zarfın üzerine göndericinin açık bilgilerinin yazılması zorunlu tutuluyorsa, bir dördüncü zarf daha kullanılabilir (Kargo zarfı gibi).

 

7. Birden fazla eserle katılan tasarımcılar, her eser için ayrı evrak zarfı ve ayrı rumuz kullanmalıdır; 3 ayrı evrak zarfı, tek bir postalama zarfı içinde gönderilebilir.

F) KULLANIM KOŞULLARI VE HAKLARI

 

1. Katılımcı, dereceye giren ve/veya Germencik Belediye Başkanlığı tarafından kullanılması kararlaştırılan eserinin, Germencik Belediyesi’ne süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için Germencik Belediyesi’ne tam lisans/yetki verdiğini kabul eder.

 

2. Ödül kazanan eserler; Germencik Belediyesi’ni temsil edecek her türlü basılı materyal ve sayısal ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kâğıt, faks, pankart ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılıp çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda, katılımcı, ödül dışında herhangi bir telif hakkı talep edemeyecektir.

 

3. Katılım formunu imzalayan yarışmacılar, bu şartnamenin tüm koşullarını, yarışma şartlarını, Seçici Kurul ve Germencik Belediye Başkanlığı kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.

 

G) ÖDÜL

 

1. Ödüller, hak sahiplerine Germencik Belediyesi’nin belirleyeceği bir tarihte düzenlenecek ödül töreni ile takdim edilecektir.

 

2. Yarışma ödülleri aşağıdaki gibidir.

 

Birincilik Ödülü    : 3.000 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H) DEĞERLENDİRME ve SEÇİCİ KURUL

 

1- Değerlendirme iki aşamadan oluşmaktadır:

 

a. Seçici Kurul Değerlendirmesi

 

a.a. Seçici Kurul; dereceye girmeye hak kazanan ilk beş logoyu belirler. Eserler; kenti ifade edecek, özgünlük, yaratıcılık, yarışma amaçlarına uygunluk kriterleri üzerinden değerlendirilecektir.

 

a.b. Seçici kurul akademisyenler, STK’lar, yerel kanaat önderleri vb.den oluşacak ve Belediye tarafından daha sonra oluşturulacaktır. Germencik Belediyesi, değerlendirme toplantısına katılamayan seçici kurul üyesi yerine bir başka üye belirleme ve sonucu açıklayacağı günü değiştirme hakkına sahiptir.

 

b. Halk Oylaması

 

b.a. Seçici Kurul tarafından belirlenmiş olan ilk beş logo arasından seçilecek üç logo arasından birinci olacak logo Belediye tarafından seçilecek noktalara sandık kurularak yapılacak halk oylaması sonucu birincilik, ikincilik, üçüncülük derecesi alan logolar da belirlenecektir.

 

b.b. Dereceye giren eserlerden birini “Germencik Belediyesi” logosu olarak belirleme yetkisi, Germencik Belediye Başkanlığı’na ait olup, oylama sonrası elde edilen sonuç son olarak Germencik Belediye Meclisi tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir.  Birincilik derecesi ve altındaki ödüllerden birine hak kazanmış bir eserin, Germencik Belediye Başkanlığı tarafından kullanılmasının kararlaştırılması durumunda, eser sahibine, bu eserin kazandığı ödül tutarı, birincilik ödülüne tamamlanarak ödenir.

 

I) YARIŞMA TAKVİMİ

 

1. İlana çıkarılması

Son Başvuru Tarihi: 01.06.2018

2. Seçici Kurul Değerlendirme Tarihi: 01.06.2018 - 08.06.2018

3. Halk Oylaması Başlama Tarihi: 11.06.2018

4. Halk Oylaması Bitiş Tarihi: 15.06.2018

5. Germencik Belediye Meclisi toplantısı ve sonuçların açıklanması: 03.07.2018

Sonuçlar, Germencik Belediyesi’nin web sitesinde de yayımlanacaktır: www.Germencik.bel.tr

 

 

 

 

 

İ) İLETİŞİM VE YARIŞMA SEKRETERYASI

 

Zarf/zarflar aşağıdaki adrese gönderilecektir:

 

Belirlenen tarih ve saatten sonra getirilen/gelen eserler yarışmaya dâhil edilmeyecektir.

 

Adres :

 

Germencik Belediyesi

 

Germencik Belediyesi Logo Yarışması

 

Adres: Yedieylül Mahallesi Köprülü Mehmet Paşa sokak NO:16

 

                                                                         Germencik / AYDIN

 

Tel  : (0256) 563 01 20

 

Faks: (0256) 563 14 72

 

E-posta: kultur@germencik.bel.tr

 

Web sitesi : www.germencik.bel.tr

 

Sekretarya : Germencik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

 

Yarışma Şartnamesi ve Katılım Formu, Germencik Belediyesinden ve www.germencik.bel.tr adresinden alınabilir.

 

GERMENCİK BELEDİYESİ

 

LOGO TASARIMI YARIŞMASI KATILIM FORMU

 

Rumuz

 

 

 

Adı Soyadı

 

 

 

T.C. Kimlik No

 

 

 

Doğum Tarihi

 

 

 

Doğum Yeri

 

 

 

Telefon

 

 

 

Cep Tel:

 

 

 

Ev Tel:

 

 

 

E-posta Adresi

 

 

 

 

 

 

 

Adresi

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

 

Kısa Özgeçmiş

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Yarışma yönetmeliğindeki bütün koşulları okudum ve kabul ediyorum. Eserimin dereceye girmesi durumunda Germencik Belediyesi’ne süresiz olarak kullanım hakkını verdiğimi peşinen kabul ederim. Logo, kendi tasarımım olup daha önce hiçbir yarışmada yer almamış ve sergilenmemiştir. Buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiğim eserimin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, dijital iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için Germencik Belediyesi’ne tam lisans verdiğimi kabul ederim. Germencik Belediyesi tarafından kullanılan eserim için verdiğim lisansı kesinlikle geri almayacağımı ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğimi veya bu lisans için bana verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi, manevi talepte bulunmayacağımı gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederim. Germencik Belediyesi eser için bana, verdiğim lisans karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir. Eserimin ödül alması durumunda Germencik Belediyesi adına marka olarak tescil ettirme hakkı bulunduğunu gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

                                                                                                                              …. /… / 201

 

                                                                                                                   Adı Soyadı (El yazısıyla)

 

                                                                                                                                  İmza

 

NOT: Bu formu koyacağınız zarfın üzerine 4 harf ve 3 rakamdan oluşturacağınız “RUMUZ” dışında kesinlikle hiçbir şey yazılmayacak ve ağzı kapatılmış olacaktır!

 


SON EKLENEN DUYURULAR