( 0 256 ) 563 0120
Germencik
+6...+9° C
Belediye Başkanı

Fuat ÖNDEŞ

TEMMUZ AYI MECLİS GÜNDEMİ


   29.06.2018

GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

(BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI DUYURUSU)

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20 ve 21. maddeleri gereğince, Germencik Belediye Meclisi 03 Temmuz 2018 Salı günü saat:15.00’te aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere Yedieylül Mahallesi, Köprülü Mehmet Paşa Sokak, No:16 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Başkanlık Toplantı Salonunda Temmuz ayı olağan toplantısını yapacaktır.

 

Kamuoyuna duyurulur.

 

Ümmet AKIN

Belediye Başkanı

 

 

 

G Ü N D E M :

1)Yoklama ve açılış.

2)Germencik ilçesi, Yedieylül Mahallesi, 199 ada 53 parselde kayıtlı taşınmazda hazırlattırılan UİP:131,14 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.06.2018 tarih ve 3139 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

 


SON EKLENEN DUYURULAR