( 0 256 ) 563 0120
Germencik
+6...+9° C
Belediye Başkanı

Fuat ÖNDEŞ

2018 Ekim Ayı Meclis Toplantı Gündemi


   28.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

(BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI DUYURUSU)

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20 ve 21. maddeleri gereğince, Germencik Belediye Meclisi 02 Ekim 2018 Salı günü saat:15.00’te aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere Yedieylül Mahallesi, Köprülü Mehmet Paşa Sokak, No:16 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Başkanlık Toplantı Salonunda Ekim ayı olağan toplantısını yapacaktır.

 

Kamuoyuna duyurulur.

 

Ümmet AKIN

Belediye Başkanı

 

 

GÜNDEM:

1)Yoklama ve açılış.

2)Boş kadro değişikliğine ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 17.09.2018 tarih ve 4236 sayılı yazısının görüşülmesi.

3)Germencik Belediyesi’nin 2019 Mali Yılı Bütçe Tasarısı’nın görüşülmesine dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 25.09.2018 tarih ve 4344 sayılı yazısının görüşülmesi.

4)Germencik ilçesi, Ortaklar Mahallesi, Aydoğdu Sokak, 341 ada 1, 2, 3 parseller ve 340 ada, 15 parsel arasında kalan alanda hazırlattırılan UİP:33700,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.09.2018 tarih ve 4409 sayılı yazısının görüşülmesi.


SON EKLENEN DUYURULAR