( 0 256 ) 563 0120
Germencik
+6...+9° C
Belediye Başkanı

Fuat ÖNDEŞ

2018 Kasım Ayı Meclis Toplantı Gündemi


   02.11.2018

GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

(BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI DUYURUSU)

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20 ve 21. maddeleri gereğince, Germencik Belediye Meclisi 06 Kasım 2018 Salı günü saat:15.00’te aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere Yedieylül Mahallesi, Köprülü Mehmet Paşa Sokak, No:16 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Başkanlık Toplantı Salonunda Kasım ayı olağan toplantısını yapacaktır.

 

Kamuoyuna duyurulur.

 

Osman ŞANLI

Belediye Başkanı V.

 

 

 

G Ü N D E M :

1)Yoklama ve açılış.

2)Germencik Belediyesinin 2019 Yılı Gelir Ücret Tarifesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 01.11.2018 tarih ve 5081 sayılı yazısının görüşülmesi.

3)Germencik ilçesi, Camikebir Mahallesi 31O-IVa paftada trafo alanı amaçlı hazırlatılan UİP:131,16 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.11.2018 tarih ve 5100 sayılı yazısının görüşülmesi.

4)Germencik ilçesi, Mesudiye Mahallesi 148 ada 248, 249, 313, 314 parseller, 190 ada 309, 311, 316, 317, 318, 320, 371, 388, 390 parseller, 330 ada 3, 16 ve 17 parsellere ilişkin alanda hazırlatılan UİP:131,15 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.11.2018 tarih ve 5101 sayılı yazısının görüşülmesi.

5)Taşınmazların trampası ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 01.11.2018 tarih ve 5083 sayılı yazısının görüşülmesi.

 


SON EKLENEN DUYURULAR