( 0 256 ) 563 0120
Germencik
+6...+9° C
Belediye Başkanı

Fuat ÖNDEŞ

2019 ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ


   01.02.2019

GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

(BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI DUYURUSU)

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20 ve 21. maddeleri gereğince, Germencik Belediye Meclisi 05 Şubat 2019 Salı günü saat:15.00’te aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Yedieylül Mahallesi, Köprülü Mehmet Paşa Sokak, No:16 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Başkanlık Toplantı Salonunda Şubat ayı olağan toplantısını yapacaktır. 

Kamuoyuna duyurulur.

 

Adil GÖKCEN

Belediye Başkanı V.

 

 

G Ü N D E M :

1)Yoklama ve açılış.

2)Zabıta hizmetlerinde fiilen çalışan personele 2019 yılında ödenecek olan aylık maktu fazla çalışma ücretinin tespit edilmesine dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 23.01.2019 tarih ve 493 sayılı yazısının görüşülmesi.

3)Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 28.01.2019 tarih ve 530 sayılı yazısının görüşülmesi.

4)Germencik ilçesi Mesudiye Mahallesi, 294 ada, 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazda hazırlanan “Trafo Alanı” amaçlı UİP:131,17 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 31.01.2019 tarih ve 571 sayılı yazısının görüşülmesi.

5)Germencik ilçesi Yedieylül Mahallesi, 290 ada, 7 nolu parselde kayıtlı taşınmazın kuzeyinde hazırlanan “Trafo Alanı” amaçlı UİP:131,18 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 31.01.2019 tarih ve 570 sayılı yazısının görüşülmesi.

6)Germencik ilçesi Hıdırbeyli Mahallesi, 566 parselde kayıtlı taşınmazda hazırlanan “Belediye Hizmet Alanı” amaçlı UİP:36544 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 31.01.2019 tarih ve 572 sayılı yazısının görüşülmesi.

7)Germencik ilçesi Hürriyet Mahallesi, 126 ada, 20 ve 93 parsellerde kayıtlı taşınmazlarda hazırlanan “Özel Açık Spor Tesisi Alanı” amaçlı UİP:131,19 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 31.01.2019 tarih ve 569 sayılı yazısının görüşülmesi.

8)Germencik ilçesi Hıdırbeyli Mahallesi, 121 ve 123 nolu imar adalarının doğusunda bulunan alana(Park Sokak) ilişkin hazırlanan “Yol Düzenlenmesi” amaçlı UİP:33701,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 31.01.2019 tarih ve 568 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

 


SON EKLENEN DUYURULAR