Bu siteyi Roneon hazırladı.

Germencik Belediye Meclisi 09.04.2019 Tarihli Meclis Toplantısı Daveti

T.C.

GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI DUYURUSU

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19’uncu maddesi gereğince, Germencik Belediye Meclisi 09 Nisan 2019 Salı günü saat:10.00’da aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere Yedieylül Mahallesi, Köprülü Mehmet Paşa Sokak, No:16 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Konferans Salonunda Nisan ayı toplantısını yapacaktır.

 Kamuoyuna duyurulur.

Fuat ÖNDEŞ
Belediye Başkanı

G Ü N D E M :

1)Açılış yoklama – Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı                                                         

2)5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19. maddesi gereğince iki yıl için görev yapmak üzere gizli oyla; Meclis birinci ve ikinci başkan vekili seçimi.

3)5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19. maddesi gereğince iki yıl için görev yapmak üzere gizli oyla; 2 adet asil ve 2 adet yedek kâtip üye seçimi.

4)Meclis toplantılarının sesli ve görüntülü kaydedilmesinin görüşülmesi.

5)5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33. maddesi gereğince bir yıl için görev yapmak üzere Belediye Encümenine gizli oylama ile 2 üye seçimi.

6)İhtisas komisyonlarının kurulması, kurulacak komisyonların görev süreleri ile üye sayıların belirlenmesi ve üye seçimi yapılması.

7)Germencik Belediyesinin 2018 yılına ait gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimine ilişkin Denetim Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

8)Germencik Belediye Başkanlığı’na ait 2018 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi.

9)Germencik Çiftçi Malları Koruma Meclisine 5 asil ve 5 yedek üye ile murakabe heyetine 5 asil ve 5 yedek üye seçimi. (Gizli Oylama)

10)Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Meclisinde görev yapmak üzere 1 asil ve 1 yedek üye seçimi.

11)Ege Belediyeler Birliği Meclisinde görev yapmak üzere 1 asil ve 1 yedek üye seçimi.

12)Belediyemizi temsilen, Ortaklar Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetine 1 asil ve 1 yedek üye seçilmesi.

13)Tarihi Kentler Birliği Meclisinde görev yapmak üzere 1 asil ve 1 yedek üye seçimi.

14)Germencik Belediye Meclisinin 2019/Nisan Ayından itibaren çalışma takviminin belirlenmesi

15)Meclis üyelerine ödenecek huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi.

16)Avukata vekâlet verilmesi için yetki alımı hususunun görüşülmesi.

17)Sosyal denge sözleşme imzalanması için belediye başkanına yetki verilmesi.

18)Protokol yapmak üzere Germencik Belediye Başkanına yetki verilmesi