BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI DUYURUSU

T.C. GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI DUYURUSU

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesi gereğince Germencik Belediye Meclisi 10 Haziran 2019 Pazartesi günü saat:15.00’te aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Yedieylül Mahallesi, Köprülü Mehmet Paşa Sokak, No:16 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Konferans Salonunda Haziran ayı Olağan toplantısını yapacaktır. Kamuoyuna duyurulur. G Ü N D E M : 1)Açılış ve yoklama 2)07.05.2019 tarihli birleşime ait zabıt özetinin okunması 3)Sözleşmeli personel ücretleri ile ilgili Germencik Belediye Meclisinin 02.01.2019 tarihli ve 3 sayılı kararının tashih edilmesi hususunun görüşülmesi. 4)Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Müdürlüğünün kurulması ve teşkilat şeması hususunun görüşülmesi. 5)Ortaklar Mahallesi, 310 ada 6 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde, Gün Sazak Sevgi Yolunda, Aydın-İzmir Karayolunun kuzeyinde yer alan isimsiz parka “Şehit Piyade Er Görkem AKKUŞ” isminin verilmesi hususunun görüşülmesi. 6)Park isim değişikliği talebinin görüşülmesi. 7)Hıdırbeyli Mahallesi, Ilıca Caddesi, No:16 ile No:16A ve 18 adreslerinin içkili yer bölgesine alınması talebinin görüşülmesi. 8)Germencik Belediyesi kurumsal kimliğinde kullanılmak üzere yeni Amblem/Logo belirlenmesi amacıyla yarışma düzenlenmesi ve ödenek ayrılması talebinin görüşülmesi.