Bu siteyi Roneon hazırladı.

Duyuru

İlçemiz, Ortaklar Mahallesi 311 Ada 7, 8, 9, 10 ve 60 numaralı parselleri kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi İmar Uygulaması Aydın Büyükşehir Belediye Encümeninin 01.07.2020 tarih ve 136 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

            Aydın Büyükşehir Belediye Encümeninin 01.07.2020 tarih ve 136 sayılı kararı ile onaylanan parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü (1. Kat) İlan Panosunda ve internet sitesinde (eş zamanlı olarak) 07.08.2020 ile 08.09.2020 tarihleri arasında 1(bir) ay müddetle askıya çıkarılacak olup; ilan müddetinin sonunda tescil edilmek üzere Tapu Müdürlüğüne gönderilecektir. 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 29. maddesi ile Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğinin 26. maddesi gereğince ilanen duyurulur.