Bu siteyi Roneon hazırladı.

Germencik Belediye Meclisi 01.08.2019 Tarihli Meclis Toplantısı Daveti

Germencik Belediye Meclisi 01.08.2019 Tarihli Meclis Toplantısı Daveti

T.C.

GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI DUYURUSU

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesi gereğince Germencik Belediye Meclisi 1 Ağustos 2019 Perşembe günü saat: 16.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Yedieylül Mahallesi, Köprülü Mehmet Paşa Sokak, No:16 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Konferans Salonunda Ağustos ayı Olağan toplantısını yapacaktır.

            Kamuoyuna duyurulur.

Murat KARABULUT

Belediye Başkanı V.

G Ü N D E M :

1)Açılış ve yoklama   

2)01.07.2019 tarihli birleşime ait zabıt özetinin okunması

3)Memur boş kadro değişikliği talebinin görüşülmesi.

4)Park Mahallesi, Kore Şehitleri Caddesi, Nasuh Akar Sokak ve Pehlivan Kara Ahmet Sokak arasında bulunan isimsiz parka Necip Menderes Parkı isminin verilmesine ilişkin talebin görüşülmesi

5)Park Mahallesi, Gecekondu Sokak isminin Mimar Sinan Sokak olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.