Bu siteyi Roneon hazırladı.

Germencik Belediye Meclisi 07.05.2019 Tarihli Meclis Toplantısı Daveti

Germencik Belediye Meclisi 07.05.2019 Tarihli Meclis Toplantısı Daveti

T.C.

GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI DUYURUSU

Mayıs Ayı Meclis Toplantı Gündemi

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesi gereğince Germencik Belediye Meclisi 07 Mayıs 2019 Salı günü saat:10.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Yedieylül Mahallesi, Köprülü Mehmet Paşa Sokak, No:16 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Konferans Salonunda Mayıs ayı Olağan toplantısını yapacaktır.

 Kamuoyuna duyurulur.

Mehmet ÇONDUR
Belediye Başkanı V.

G Ü N D E M :

1)Açılış yoklama – Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı                                                         

2)09.04.2019 tarihli birleşime ait zabıt özetinin okunması

3)Germencik Vergi Dairesi Müdürlüğünce teşekkül edecek Gayrimenkul Satış Komisyonu’nda görev yapmak üzere 1 asil ve 1 yedek üye seçimi.

4)Afet Hizmet Birliği Meclisinde görev yapmak üzere 1 asil ve 1 yedek üye seçimi.

5)Germencik Belediye Meclisinin 09.04.2019 tarihli ve 31 sayılı kararının tashih edilmesi hususunun görüşülmesi.

6)Germencik Belediyesi 2018 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi.

7)Arabuluculuk komisyonunda Başkanlığımız Sözleşmeli Avukatı Mustafa BEHAT’ın görevlendirilmesi için Germencik Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

8)Memur Dolu-Boş Kadro Değişiklikleri Cetvelleri hususunun görüşülmesi.

9)Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Aydın BİRCAN’a verilecek olan ödeneğin belirlenmesi