Bu siteyi Roneon hazırladı.

Germencik Belediye Meclisi 10.06.2019 Tarihli Meclis Toplantısı Daveti

Germencik Belediye Meclisi 10.06.2019 Tarihli Meclis Toplantısı Daveti

T.C.

GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI DUYURUSU

Haziran Ayı Meclis Toplantı Gündemi

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesi gereğince Germencik Belediye Meclisi 10 Haziran 2019 Pazartesi günü saat:15.00’te aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Yedieylül Mahallesi, Köprülü Mehmet Paşa Sokak, No:16 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Konferans Salonunda Haziran ayı Olağan toplantısını yapacaktır.

 Kamuoyuna duyurulur.

G Ü N D E M :

1)Açılış ve yoklama                             

2)07.05.2019 tarihli birleşime ait zabıt özetinin okunması

3)Sözleşmeli personel ücretleri ile ilgili Germencik Belediye Meclisinin 02.01.2019 tarihli ve 3 sayılı kararının tashih edilmesi hususunun görüşülmesi.

4)Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Müdürlüğünün kurulması ve teşkilat şeması hususunun görüşülmesi.

5)Ortaklar Mahallesi, 310 ada 6 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde, Gün Sazak Sevgi Yolunda, Aydın-İzmir Karayolunun kuzeyinde yer alan isimsiz parka “Şehit Piyade Er Görkem AKKUŞ” isminin verilmesi hususunun görüşülmesi.

6)Park isim değişikliği talebinin görüşülmesi.

7)Hıdırbeyli Mahallesi, Ilıca Caddesi,  No:16  ile No:16A ve 18 adreslerinin içkili yer bölgesine alınması talebinin görüşülmesi.

8)Germencik Belediyesi kurumsal kimliğinde kullanılmak üzere yeni Amblem/Logo belirlenmesi amacıyla yarışma düzenlenmesi ve ödenek ayrılması talebinin görüşülmesi.