Bu siteyi Roneon hazırladı.

GERMENCİK BELEDİYE MECLİSİNİN 03.03.2020-05.03.2020 TARİHLİ MART AYI TOPLANTISININ KARAR ÖZETİ

GERMENCİK BELEDİYE MECLİSİNİN 03.03.2020-05.03.2020 TARİHLİ

MART AYI TOPLANTISININ KARAR ÖZETİ

Karar No:16

Karar:Germencik Belediye Meclisinin 04.02.2020 tarihli Şubat Ayı Meclis Toplantına ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:17

Karar: Meclis Üyelerine verilecek olan Mart  ayı huzur hakkı ücretlerinin İdlip’te Şehit olan Askerlerimiz için lokma hayrı yaptırmak üzere kullanılmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:18

Komisyon Görüşü: Germencik İlçesi Mursallı Mahallesi Köyiçi mevkiinde bulunan ve imar planında meydan olarak planlanmış tapunun, Mursallı Mahallesi 121 ada 1 parselde kayıtlı 93,85 m² yüzölçümlü taşınmazdaki hissedarların hisselerinin kamulaştırılması ile ilgili olarak;

05.03.2020 tarih ve 64914 sayılı başvuru dilekçesine istinaden; söz konusu taşınmazın mülga Mursallı Belediye Başkanlığınca Germencik Asliye Mahkemesinin 1977/324 E. ve 1977/77 D. İş dosyaları ile kamulaştırıldığından dolayı Germencik Belediye Başkanlığı adına devrinin yapılması, bu şekilde devrinin yapılmaması durumunda ise Komisyon Raporu ekinde yer alan dilekçede hissedarların söz konusu taşınmazı şartsız olarak Germencik Belediye Başkanlığına bağışlama talebinde bulunmaları sebebiyle kamulaştırma kararına gerek olmadığı hususları komisyonumuzca toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Belediye Meclisinin onayına arz olunur

Karar: Germencik İlçesi Mursallı Mahallesi Köyiçi mevkiinde bulunan ve imar planında meydan olarak planlanmış tapunun, Mursallı Mahallesi 121 ada 1 parselde kayıtlı 93,85 m² taşınmazın mülga Mursallı Belediye Başkanlığınca Germencik Asliye Mahkemesinin 1977/324 E. ve 1977/77 D. iş dosyaları ile kamulaştırıldığından dolayı Germencik Belediye Başkanlığı adına devrinin yapılmasına, bu şekilde devrinin yapılmaması durumunda ise ekte yer alan dilekçede hissedarların söz konusu taşınmazı şartsız olarak Germencik Belediye Başkanlığına bağışlama talebinde bulunmaları sebebiyle kamulaştırma kararına gerek olmadığı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.