Bu siteyi Roneon hazırladı.

GERMENCİK BELEDİYE MECLİSİNİN 04.02.2020 TARİHLİ ŞUBAT AYI TOPLANTISININ KARAR ÖZETİ

 Karar No:13

Karar:Germencik Belediye Meclisinin 03.01.2020 tarihli Ocak Ayı Meclis Toplantına ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:14

Komisyon Görüşü: Germencik Belediye Meclisinin 04.02.2020 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza havale olarak incelenmiştir.

İşletme Müdürlüğü 2020 Mali Yılı Gelir Ücret Tarifesinde tarife değişikliği komisyonumuzca incelenerek ekte sunulduğu şekilde oy birliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur.

Karar: Germencik Belediyesi İşletme Müdürlüğü  2020 Mali Yılı Gelir Ücret Tarifesinde tarife değişikliği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne ve karar ekinde yer alan tarife listesine göre uygulanmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:15

Komisyon Görüşü: Aydın ili, Germencik İlçesi, İstasyon Mahallesi Halil Kocabaş Sokak’ın yol boyu ticaret olarak teşekkül etmesi teklifi Belediye Meclisinin 04.02.2020 tarihli toplantısında komisyonumuza havale olarak incelenmiştir.

Söz konusu İstasyon Mahallesi, Halil Kocabaş Sokak’ın yol boyu ticaret olarak teşekkül etmesi teklifi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19/1-f maddesi uyarınca karar alınmak üzere Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Germencik İlçesi, İstasyon Mahallesi, Halil Kocabaş Sokak’ ın Yol Boyu Ticaret Alanı olarak belirlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.