Bu siteyi Roneon hazırladı.

GERMENCİK BELEDİYE MECLİSİNİN 05.11.2019 TARİHLİ KASIM AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

GERMENCİK BELEDİYE MECLİSİNİN 05.11.2019 TARİHLİ

KASIM AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

Karar No: 94

Karar: Germencik Belediye Meclisinin 01.10.2019-03.10.2019 tarihli Ekim Ayı  Meclis Toplantısına  ve 22.10.2019  Ekim ayı  Olağanüstü Meclis toplantısına ait zabıt özetlerinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle  karar verildi.

Karar No: 95

Karar:Mülkiyeti Belediyemize ait Karaağaçlı Mahallesi, 151 ada 1 parselde bulunan taşınmazın satışının iptali ve söz konusu taşınmazın mera olarak kullanılması ile ilgili Belediye Meclisinin 05.02.2019 tarihli ve 13 sayılı  kararın iptal edilmemesine oybirliğiyle karar verildi.

Karar No: 96

Karar: 3572 sayılı İş yeri Açma ve Çalıştırma yönetmeliğinin 29, 30, 31. Maddelerine istinaden; Hıdırbeyli Mahallesi Lozan Caddesi(zafer) No:86 P/3-R/4 adresinde bulunan işyerinin içkili yer bölgesine alınmasına ve içkili yerler bölgesi krokisinin tasdikine toplantıya katılan üyelerden Batuhan DEĞİRMENCİ, Hicran TÜTÜNCÜ ve Şeref KARA’nın red oylarına karşılık oy çokluğuyla karar verildi.

Karar No: 97

Komisyon Görüşü: Belediye Meclisinin 05.11.2019 tarihli 1. oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen;

17.11.2019 Pazar günü Dağyeni mahallemizde gerçekleşecek olan 2. Geleneksel Dağyeni Boğa Güreşi organizasyonuna destek olunması ve bu kapsamda Belediye bütçesinden 15.000,00 TL ödenek ayrılması komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür.

Şeklinde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 05.11.2019 tarihli Meclis toplantısının 2. oturumunda  müzakere edilerek yapılan görüşmeler neticesinde;

Karar:İlçemiz Dağyeni mahallesinde 17.11.2019 Pazar günü gerçekleşecek olan 2. Geleneksel Boğa Güreşi organizasyonuna destek olunması ve bu kapsamda Belediye bütçesinden 15.000,00 TL ödenek ayrılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle  kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No: 98

Komisyon Görüşü: Belediye Meclisinin 05.11.2019 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen;

İlçemizde her yıl geleneksel olarak düzenlenmekte olan 2019-2020 sezonu deve güreşi takvimine göre 24.11.2019 tarihinde Turanlar Mahallesinde yapılacak olan Deve Güreşi etkinliği ile ilgili Belediye bütçesinden 30.000,00 TL ödenek ayrılması komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür.

Şeklinde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 05.11.2019 tarihli Meclis toplantısının 2. oturumunda müzakere edilerek yapılan görüşmeler neticesinde;

Karar:Turanlar Mahallesinde 24.11.2019 tarihinde yapılacak olan Deve Güreşi etkinliğine destek olunması ve bu kapsamında Belediye bütçesinden 30.000,00 TL ödenek ayrılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.