Bu siteyi Roneon hazırladı.

GERMENCİK BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI 03.11.2020 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

GERMENCİK BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI 03.11.2020

TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

 

Karar No:60

 

Karar: Germencik Belediye Meclisinin 01.10.2020-05.10.2020 tarihli Ekim Ayı Meclis Toplantısına ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:61

 

Komisyon Görüşü: Germencik Belediye Meclisinin 03.11.2020 tarihli 1. oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen ;

Germencik Belediyesinin; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesi 2. Fıkrası uyarınca, ekli tabloda yer alan 2020 mali yılı gider bütçesinde kurumsal kodlaması yapılan Fen İşleri Müdürlüğü fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyindeki aktarma işlemi  komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur.

Karar: Germencik Belediye Başkanlığı, Fen İşleri Müdürlüğünün 2020 Mali Yılı Bütçesinden ödenek aktarımı yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar No:62

Komisyon Görüşü: Germencik Belediye Meclisinin 03.11.2020 tarihli 1. oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen ;

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Kamulaştırma Şube Müdürlüğünün 12.10.2020 tarih ve 78466028-752.01.99-E.167322/202000248 sayılı yazısına istinaden; Mülkiyeti belediyemize ait Germencik İlçesi, Bozköy Mahallesinde bulunan 219 ada, 58 parselde kayıtlı 6.906,19 m² yüz ölçümlü taşınmazın mezarlık alanı olarak kullanılması maksadıyla, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. uncu maddesi hükümlerince, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığınca belirlenen, satın alımına esas, arsa m² bedeli olan, 10,00₺ üzerinden takdir edilen toplam (10,00₺ x 6906,19 m²) 70.000,00 TL bedel ile söz konusu taşınmazın Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ na devri hususu komisyonumuzca toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Belediye Meclisinin onayına arz olunur.

 

Karar: Mülkiyeti belediyemize ait, İlçemiz Bozköy Mahallesinde bulunan 219 ada, 58 parselde kayıtlı 6.906,19 m² yüz ölçümlü taşınmazın mezarlık alanı olarak kullanılması maksadıyla Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ na devir edilmesi ile ilgili plan ve bütçe komisyon raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Karar No:63

Komisyon Görüşü:  Germencik Belediye Meclisinin 03.11.2020 tarihli toplantısının 1.  oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen;

30.10.2020 tarihinde İzmir’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında depremzedelere ayni yardım yapılması ve bu kapsamda Belediyemiz bütçesinden 50.000 TL ödenek ayrılması hususu 5393 sayılı Belediye Kanununun 53. maddesi gereği komisyonumuzca toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle/oyçokluğuyla uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur

 

Karar: 30.10.2020 tarihinde İzmir’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında depremzedelere ayni yardım yapılması  ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:64

Karar: Sermayesinin tamamı Germencik Belediyesine ait olan AKN Turizm Akaryakıt Gıda Taşımacılık İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketinde Belediyemizi münferiden temsil ve ilzam etmekte olan 10159749590 T.C. Kimlik Numaralı Mustafa ÖZGEN’in görevinin sonlandırılarak, Belediyemizi münferiden temsil ve ilzam etmek üzere 12724664888 T.C. Kimlik Numaralı Bülent YEŞİL’in yetkilendirilmesine toplantıya katılan Belediye Başkanı Fuat ÖNDEŞ, Meclis üyeleri Aydın BİRCAN, Hicran TÜTÜNCÜ ve Şeref KARA’nın red oyların karşılık oy çokluğuyla karar verildi.

Karar No:65

Karar: Sermayesinin tamamı Germencik Belediyesine ait olan İnya Gıda Termal Turizm Akaryakıt Taşımacılık İnşaat Organizasyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinde yapılacak her türlü işlemlerinde, genel kurullarında Germencik Belediye Başkanlığını temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için Belediyemiz adına oy kullanmaya yetkili olan 25129251096 T.C. kimlik numaralı Belediye Başkanı Fuat ÖNDEŞ’in görevinin sonlandırılarak, İnya Gıda Termal Turizm Akaryakıt Taşımacılık İnşaat Organizasyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinde yapılacak her türlü işlemlerinde, genel kurullarında Germencik Belediye Başkanlığını temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için Belediyemiz adına oy kullanmaya 18928457936 T.C. kimlik numaralı Mehmet Tahsin PEHLİVAN’ın yetkili kılınmasına toplantıya katılan Meclis üyelerinden Hicran TÜTÜNCÜ ve Şeref KARA’nın red oyların karşılık oy çokluğuyla karar verildi.