Bu siteyi Roneon hazırladı.

GERMENCİK BELEDİYE MECLİSİNİN EYLÜL AYI 02.09.2020 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Karar No:50

Karar: Germencik Belediye Meclisinin 07.08.2020 tarihli Ağustos Ayı Meclis Toplantısına ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:51

Karar: Bornova Belediye Başkanlığının Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere, 1 adet LEVENT marka, 1997 model, Motor No:18V823BD56836, Şasi No:5400848, Beyaz renkli, 1.8 Düz Kasalı Kamyonet hibesinin kabul edilmesine ve söz konusu aracın 2020 Mali Yılı Bütçesi (T-1) cetveline işlenmesine, toplantıya katılan Meclis Üyelerinden Lehbiye Ebru BİRCAN BATUR ve Bülent YEŞİL’in red oylarına karşılık oy çokluğuyla karar verildi.

Karar No:52

Komisyon Görüşü: Germencik Belediye Meclisinin 02.09.2020 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen;

Germencik Belediyesinin; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesi 2. Fıkrası uyarınca, ekli tabloda yer alan 2020 mali yılı gider bütçesinde kurumsal kodlaması yapılan Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyindeki aktarma işlemi  komisyonumuzca uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur.

Karar: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü 2020 Mali Yılı Bütçelerinde ödenek aktarımı yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan Meclis Üyelerinden Lehbiye Ebru BİRCAN BATUR ve Bülent YEŞİL’ in red oylarına karşılık oy çokluğuyla karar verildi.

Karar No:53

Komisyon Görüşü: Germencik Belediye Meclisinin 02.09.2020 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen;

Belediye Başkanlığımıza bağlı birimlerin 01.11.2020 tarihinden başlamak üzere 31.12.2021 tarihine kadar 3 adet Çift Kabin Sac Kasa Kamyonet (6+1) araç kiralama hizmeti alımı ihalesinin 5393 sayılı Belediye Kanununun “Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri” başlıklı 67 nci maddesi uyarınca yıllara sari olarak Destek Hizmetleri Müdürlüğünce 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre ihale edilmesi hususu komisyonumuzca oy çokluyla uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur

Karar: Belediye Başkanlığımıza bağlı birimlerin 01.11.2020 tarihinden başlamak üzere 31.12.2021 tarihine kadar 3 adet Çift Kabin Sac Kasa Kamyonet (6+1) araç kiralama hizmeti alımı ihalesinin 5393 sayılı Belediye Kanununun “Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri” başlıklı 67 nci maddesi uyarınca yıllara sari olarak Destek Hizmetleri Müdürlüğünce 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerince ihaleye çıkılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan Meclis Üyelerinden Lehbiye Ebru BİRCAN BATUR, Hicran TÜTÜNCÜ ve Bülent YEŞİL’ in red oylarına karşılık oy çokluğuyla karar verildi.

Karar No:54

Komisyon Görüşü: Germencik Belediye Meclisinin 02.09.2020 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen;

31.08.2020 tarih ve 70319 sayılı başvuru dilekçesine istinaden; İlçemiz, Ortaklar Mahallesi, 114 ada, 49 parselde bulunan 99,23 m² yüzölçümlü belediye hissesi ile Emrah TEKÇE (T.C.:30535541242) isimli vatandaşa ait Ortaklar Mahallesi, 114 ada 48 parselde kayıtlı 268,21 m² yüzölçümlü taşınmazların takas-trampa iş ve işlemleri hususu komisyonumuzca toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Belediye Meclisinin onayına arz olunur.

Karar: İlçemiz, Ortaklar Mahallesi, 114 ada, 49 parselde bulunan 99,23 m² yüzölçümlü belediye hissesi ile Emrah TEKÇE (T.C.:30535541242) isimli vatandaşa ait Ortaklar Mahallesi, 114 ada 48 parselde kayıtlı 268,21 m² yüzölçümlü taşınmazların takas-trampa iş ve işlemleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan Meclis Üyelerinden Lehbiye Ebru BİRCAN BATUR ve Bülent YEŞİL’ in red oylarına karşılık oy çokluğuyla karar verildi.

Karar No:55

Komisyon Görüşü: Germencik Belediye Meclisinin 02.09.2020 tarihli 1. oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen;

Germencik İlçesi Reisköy Mahallesi Çobanağılı Mevkiinde bulunan ve köy yerleşik alan içerisinde kalan tapunun, Reisköy Mahallesi 111 ada 96 parselde kayıtlı 2.000,00 m² yüzölçümlü taşınmazın satışı hususu komisyonumuzca toplantıya katılan üyelerin oy çokluğuyla uygun görülmüştür.İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Belediye Meclisinin onayına arz olunur.

Karar: İlçemiz, Reisköy Mahallesi Çobanağılı mevkiinde bulunan 111 ada 96 parselde kayıtlı 2.000,00 m² yüzölçümlü taşınmazın satışı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 34/g maddesi gereğince satış kararının Belediye Encümenince uygulanmasına, toplantıya katılan Meclis Üyelerinden Lehbiye Ebru BİRCAN BATUR, Hicran TÜTÜNCÜ ve Bülent YEŞİL’ in red oylarına karşılık oy çokluğuyla karar verildi.