Bu siteyi Roneon hazırladı.

GERMENCİK BELEDİYE MECLİSİNİN AĞUSTOS AYI 07.08.2020 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

GERMENCİK BELEDİYE MECLİSİNİN AĞUSTOS AYI 07.08.2020

TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Karar No:44

Karar: Germencik Belediye Meclisinin 02.07.2020 tarihli Temmuz Ayı Meclis Toplantısına ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:45

Karar: Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin ekinde yer alan Büyükşehir İlçe Belediyeleri Norm Kadro Standartları Cetveline uygun olarak ve yönetmeliğin 10’ uncu maddesi kapsamında hazırlanan (I) Sayılı Memur Norm Kadro İhdas Cetvelinin tasdikine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:46

Karar: Narlıdere Belediyesinin Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere, 1 adet 35AN3766 plakalı TOFAŞ FİAT marka 1993 model, Motor No:131d10166066549, Şasi No:NM4131B0000734939 olan otomobil hibesinin kabul edilmesine ve söz konusu aracın 2020 Mali Yılı Bütçesi (T-1) cetveline işlenmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:47

Karar: Belediyemiz sorumluluk sahasında bulunan Kızılcapınar, Yedieylül, Camikebir, Mesudiye, Ortaklar ve Hıdırbeyli mahallelerinde yer alan çam ağaçlarına ait ağaç üstü mahsullerinin (Çam Fıstığı) 5 yıl süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca ihale suretiyle ağaç üstü mahsul satışının yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle kabul edildi.

Karar No:48

Komisyon Görüşü: Germencik Belediye Meclisinin 07.08.2020 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen;

Germencik Belediyesinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi 2. fıkrası uyarınca, ekli tabloda yer alan 2020 mali yılı gider bütçesinde kurumsal kodlaması yapılan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyindeki aktarma işlemi  komisyonumuzca uygun görülmüştür.

İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur.

Karar: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2020 Mali Yılı Bütçelerinde ödenek aktarımı yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:49

Komisyon Görüşü: Aydın İli, Germencik İlçesi, Mesudiye Mahallesi, Gülşen Sokak No:16-18 adresinde bulunan işyerinin içkili yer bölgesine alınması teklifi Belediye Meclisinin 02.07.2020 tarihli toplantısında komisyonumuza havale olarak incelenmiştir.

Söz konusu Mesudiye Mahallesi, Gülşen Sokak No:16-18 adresinde bulunan işyerinin içkili yer bölgesine alınması teklifi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmemiştir.

İş bu raporumuz hakkında; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğinin 29. maddesi uyarınca karar alınmak üzere Belediye Meclisi’nin onayına arz ederiz.

Karar: İlçemiz, Mesudiye Mahallesi, Gülşen Sokak No:16-18 adresinde bulunan işyerinin içkili yer bölgesine alınması talebi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.