MECLİS KARARLARI

GERMENCİK BELEDİYE MECLİSİNİN 05.11.2019 TARİHLİ KASIM AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Karar No: 94 Karar: Germencik Belediye Meclisinin 01.10.2019-03.10.2019 tarihli Ekim Ayı Meclis Toplantısına ve 22.10.2019 Ekim ayı Olağanüstü Meclis toplantısına ait zabıt özetlerinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi. Karar No: 95 Karar:Mülkiyeti Belediyemize ait ...
Devamını oku
GERMENCİK BELEDİYE MECLİSİNİN 22.10.2019 TARİHLİ EKİM AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Karar No: 93 Komisyon Görüşü: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68’inci maddesinin (e) bendi gereği bir önceki yıl kesinleşen bütçe gelirinin, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla arttırılan miktarın %10 oranını geçmeyecek şekilde, 2019 ...
Devamını oku
GERMENCİK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.10.2019-03.10.2019 TARİHLİ EKİM AYI TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Karar No: 83 Karar:Germencik Belediye Meclisinin 03.09.2019 tarihli Eylül Ayı Meclis Toplantısının 1.birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi. Karar No:84 Karar:Germencik Belediye Meclisinin 01.12.2014 tarihli ve 95 sayılı kararında belirtilen Balatçık Mahallesi ...
Devamını oku
GERMENCİK BELEDİYE MECLİSİNİN EYLÜL AYI 03.09.2019 TARİHLİ I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Karar No:79 Karar: Germencik Belediye Meclisinin 01.08.2019 tarihli Ağustos Ayı Meclis Toplantısının 1. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi. Karar No:80 Karar: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15’inci maddesinde; “Belediyenin proje karşılığı ...
Devamını oku
GERMENCİK BELEDİYE MECLİSİNİN AĞUSTOS AYI 01.08.2019 TARİHLİ I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Karar No:73 Karar: Germencik Belediye Meclisinin 01.07.2019 tarihli Temmuz Ayı Meclis Toplantısının 1. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi. Karar No:74 Karar: Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm ...
Devamını oku