Bu siteyi Roneon hazırladı.

T.C. GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI DUYURUSU

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesi gereğince Germencik Belediye Meclisi 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü saat:15.00’te aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Yedieylül Mahallesi, Köprülü Mehmet Paşa Sokak, No:16 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Konferans Salonunda Temmuz ayı Olağan toplantısını yapacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

İsmail ÇELİK

Belediye Başkan Vekili

G Ü N D E M :

1)Açılış ve yoklama   

2)10.06.2019 tarihli birleşime ait zabıt özetinin okunması

3)Mahalli İdareler İşverenler Sendika üyeliğinden ayrılma hususunun görüşülmesi.

4)Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği’ne üye olunması hususunun görüşülmesi.

5)İşletme Müdürlüğü 2019 Mali Yılı Gelir Ücret tarifesinde tarife değişikliği ve yeni tarife işlenmesi.

6)Seçici kurul tarafından 1. Seçilen Germencik Belediyesi logosunun tescil edilmesi.