Bu siteyi Roneon hazırladı.

T.C. Germencik Belediye Meclisi 01.10.2019 Tarihli Meclis Toplantısı Daveti

T.C.

GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI DUYURUSU

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesi gereğince Germencik Belediye Meclisi 1 Ekim 2019 Salı günü saat:16:00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Yedieylül Mahallesi Köprülü Mehmet Paşa Sokak No: 16 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Konferans Salonunda Ekim Ayı Olağan Toplantısını yapacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

GÜNDEM:

1)03.09.2019 tarihli birleşime ait zabıt özetinin okunması

2)Germencik Belediyesi’ nin 2020 Mali Yılı Bütçe Tasarısının görüşülmesi

3)Germencik Belediyesi’nin 2020 Mali Yılı Gelir Ücret Tarifesi taslağının görüşülmesi

4)Germencik İlçesi, Ortaklar Mahallesi, 320 ada, 55 parselde Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi