Bu siteyi Roneon hazırladı.

T.C. Germencik Belediye Meclisi 03.09.2019 Tarihli Meclis Toplantısı Daveti

T.C.

GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI DUYURUSU

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesi gereğince Germencik Belediye Meclisi 3 Eylül 2019 Salı günü saat:16.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Yedieylül Mahallesi, Köprülü Mehmet Paşa Sokak, No:16 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Konferans Salonunda Eylül ayı Olağan toplantısını yapacaktır.

            Kamuoyuna duyurulur.

Abdulah ACAR

Belediye Başkanı V.

G Ü N D E M :

1)Açılış ve yoklama   

2)01.08.2019 tarihli birleşime ait zabıt özetinin okunması

3)Belediyemizin vergi, resim ve harç gelirlerinin toplandığı banka hesapları ile taşıtların kamu hizmetleri yararına kullanılmak üzere tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi.

4)Kızılcagedik Mahallesi, 108 ada, 17 parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesi.