Bu siteyi Roneon hazırladı.

T.C. Germencik Belediye Meclisi 03.10.2019 Tarihli Meclis Toplantısı Daveti

                                             T.C.

                   Germencik Belediye Başkanlığı

                 Yazı işleri Müdürlüğü

             5393  Sayılı Belediye Kanunu’nun 20 ve 21. Maddeleri gereğince, Germencik Belediye Meclisi 03 Ekim 2019 Perşembe günü saat 16:00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Yedieylül Mahallesi Köprülü Mehmet Paşa Sokak No:16 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Konferans Salonunda Ekim Ayı 2. Birleşimini yapacaktır.

         Kamuoyuna duyurulur.

          GÜNDEM:

        1) Germencik Belediyesinin 2020 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

        2) 2020 yılı Gelir Ücret Tarifesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

        3)  Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 2019 Mali Yılı Gelir Ücret tarifesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

        4) Ortaklar Mahallesi 310 ada 6 parselde kayıtlı bulunan 4.765,42 m² yüzölçümlü taşınmazın 4.733,65 m²’lik Belediyemiz hissesininsermayesinin tamamı Germencik Belediyesine ait, İnya Turizm Akaryakıt Gıda Taşımacılık İnşaat Sanayi Jeotermal Organizasyon Ticaret Anonim Şirketine ayni sermaye artırımı olarak devir edilmesi Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

  5)Germencik İlçesi, Ortaklar Mahallesi 320 ada, 55 parsel kayıtlı taşınmazın Uygulama                                                     İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

       6) Ortaklar Mahallesi Eğitimci Sokağın yol boyu ticaret olarak teşekkül etmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

         7) Ortaklar Mahallesi Tanır Sokağın yol boyu ticaret olarak teşekkül etmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.