Bu siteyi Roneon hazırladı.

T.C. Germencik Belediye Meclisi 22.10.2019 Tarihli Olağanüstü Meclis Toplantısı Daveti

T.C. Germencik Belediye Başkanlığı Yazı işleri Müdürlüğü  

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6’ncı maddesi gereğince Germencik Belediye Meclisi 22 Ekim 2019 Salı günü saat:16:00’da aşağıdaki gündem maddesini görüşmek üzere Yedieylül Mahallesi Köprülü Mehmet Paşa Sokak No: 16 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Konferans Salonunda Olağanüstü Toplantısını yapacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

                                                                                                                   Fuat ÖNDEŞ

      Belediye Başkanı           

GÜNDEM:

  1. 5393 sayılı Belediye Kanununun 68.maddesinin (e) bendi gereğince bir önceki yıl kesinleşen bütçe gelirinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla arttırılan miktarın % l0’u oranında iç borçlanma yapılması ve bankalarla yapılacak krediye konu işlerle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanının yetkilendirilmesi hususunun görüşülmesi.